STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

ING (INGBSK)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 3,20 3,50
Efektywność dywidendy (1) 1,64 % 1,80 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 25.04.2018 18.04.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 1,00 0,00
Daty wypłaty dywidendy 10.05.2018 06.05.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 416 320 000,00 455 350,00
Zysk netto [PLN] 1 348 497 341 1 525 857 337
Zysk/dywidendy łącznie (4) 30,87 % 0,03 %
Data NWZA 05.04.2018 29.03.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.