STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

PJP (PROJPRZEM)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,10 0,60
Efektywność dywidendy (1) 5,53 % 3,85 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 28.08.2018 12.09.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,85 0,00
Daty wypłaty dywidendy 12.09.2018 26.09.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 6 580 987,60 3 589 629,60
Zysk netto [PLN] 8 041 000 7 164 000
Zysk/dywidendy łącznie (4) 81,84 % 50,11 %
Data NWZA 29.05.2018 12.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.