STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

BDX (BUDIMEX)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 17,61 6,30
Efektywność dywidendy (1) 11,01 % 4,82 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 28.05.2018 06.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -7,00 2,40
Daty wypłaty dywidendy 07.06.2018 19.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 449 585 025,78 160 839 617,40
Zysk netto [PLN] 449 834 935 321 602 322
Zysk/dywidendy łącznie (4) 99,94 % 50,01 %
Data NWZA 17.05.2018 16.05.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.