STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

NWG (NEWAG)

Dywidenda za rok20162018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,70 0,75
Efektywność dywidendy (1) 4,24 % 4,11 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 04.09.2017 02.08.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,01 -0,85
Daty wypłaty dywidendy 18.09.2017 02.09.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 31 500 000,70 33 750 000,75
Zysk netto [PLN] 38 490 295 57 261 029
Zysk/dywidendy łącznie (4) 81,84 % 58,94 %
Data NWZA 06.06.2017 05.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.