STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

MFO (MFO)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,63 0,84
Efektywność dywidendy (1) 2,17 % 3,93 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 21.06.2018 21.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,00 0,60
Daty wypłaty dywidendy 12.07.2018 12.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 4 162 718,70 5 550 291,60
Zysk netto [PLN] 20 714 590 27 900 893
Zysk/dywidendy łącznie (4) 20,10 % 19,89 %
Data NWZA 21.05.2018 07.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.