STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

CDR (CDPROJEKT)

Dywidenda za rok20162018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,05 1,05
Efektywność dywidendy (1) 1,35 % 0,51 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 30.05.2017 31.05.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 1,33 -4,80
Daty wypłaty dywidendy 13.06.2017 13.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 100 926 000,00 100 926 000,00
Zysk netto [PLN] 249 701 263 109 450 674
Zysk/dywidendy łącznie (4) 40,42 % 92,21 %
Data NWZA 23.05.2017 23.05.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.