STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

TNX (TALANX)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,45 1,50
Efektywność dywidendy (1)
Data ustalenia prawa do dywidendy (2)
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] - -
Daty wypłaty dywidendy
Dywidenda łącznie [PLN] - -
Zysk netto [PLN] - -
Zysk/dywidendy łącznie (4) - -
Data NWZA 11.05.2019
Uwagi dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.