STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

CLN (CLNPHARMA)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,24 0,08
Efektywność dywidendy (1) 0,56 % 0,25 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 30.04.2019 02.06.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,50 2,15
Daty wypłaty dywidendy 13.05.2019 19.06.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 10 800 000,00 3 600 000,00
Zysk netto [PLN] 29 697 105 11 934 959
Zysk/dywidendy łącznie (4) 36,37 % 30,16 %
Data NWZA 23.04.2019
Uwagi - rekomendacja zarządu
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.