STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

CLN (CLNPHARMA)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,17 0,24
Efektywność dywidendy (1) 0,56 % 0,56 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 12.06.2018 30.04.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,05 0,50
Daty wypłaty dywidendy 25.06.2018 13.05.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 7 650 000,00 10 800 000,00
Zysk netto [PLN] 25 615 333 29 697 105
Zysk/dywidendy łącznie (4) 29,86 % 36,37 %
Data NWZA 23.05.2018 23.04.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.