STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

AML (ALUMETAL)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 2,92 4,08
Efektywność dywidendy (1) 5,49 % 10,85 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 07.06.2018 07.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,70 -1,40
Daty wypłaty dywidendy 29.08.2018 27.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 45 200 119,56 63 156 331,44
Zysk netto [PLN] 40 142 179 43 916 655
Zysk/dywidendy łącznie (4) 112,60 % 143,81 %
Data NWZA 23.05.2018 17.05.2019
Uwagi łączna kwota dywidendy 45.200.119,56 zł = 40.102.179,07 zł tj. caly zysk za 2017 r. + 5.097.940,49 zł z kapitału zapasowego łączna kwota dywidendy 63 156 331,44 zł = 43.862.155,46 zł z zysku za 2018 r. + 19.294.175,98 zł z kapitału zapasowego
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.