STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

LKD (LOKUM)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,84 2,00
Efektywność dywidendy (1) 4,91 % 12,42 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 02.05.2018 07.05.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,70 -0,30
Daty wypłaty dywidendy 11.05.2018 14.05.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 15 120 000,00 36 000 000,00
Zysk netto [PLN] 3 561 38 292 721
Zysk/dywidendy łącznie (4) 424 599,83 % 94,01 %
Data NWZA 24.04.2018 24.04.2019
Uwagi łaczna kwota dywidendy = 3.275,00 zł z zysku za 2017 r. + 15.116.725,00 zł z kapitału zapasowego -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.