STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

ODL (ODLEWNIE)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,30 0,25
Efektywność dywidendy (1) 8,72 % 5,49 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 28.06.2019 31.07.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,08 -
Daty wypłaty dywidendy 12.07.2019 21.08.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 6 199 236,30 5 166 030,25
Zysk netto [PLN] 14 935 963 18 836 345
Zysk/dywidendy łącznie (4) 41,51 % 27,43 %
Data NWZA 06.05.2019 04.05.2020
Uwagi - projekt uchwały WZA
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.