STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

ODL (ODLEWNIE)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,25 0,30
Efektywność dywidendy (1) 7,27 % 8,72 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 14.06.2018 28.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,04 -0,08
Daty wypłaty dywidendy 02.07.2018 12.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 5 041 030,25 6 199 236,30
Zysk netto [PLN] 9 865 821 14 935 963
Zysk/dywidendy łącznie (4) 51,10 % 41,51 %
Data NWZA 07.05.2018 06.05.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.