STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

KVT (KRVITAMIN)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,24 0,66
Efektywność dywidendy (1) 4,21 % 13,81 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 28.09.2018 21.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,00 -0,18
Daty wypłaty dywidendy 18.10.2018 01.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 2 940 435,12 8 086 196,58
Zysk netto [PLN] 5 909 785 2 709 640
Zysk/dywidendy łącznie (4) 49,76 % 298,42 %
Data NWZA 28.06.2018 30.05.2019
Uwagi - łączna kwota dywidendy 8.086.196,58 zł = 2.709.640,33 zł tj. cały zysk za 2018 r. + 2.709.640,33 zł z kapitału zapasowego
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.