STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

KVT (KRVITAMIN)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,66 0,24
Efektywność dywidendy (1) 13,81 % 5,52 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 21.06.2019 02.05.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,18 -0,04
Daty wypłaty dywidendy 01.07.2019 14.05.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 8 086 196,58 2 940 435,12
Zysk netto [PLN] 2 709 640 7 497 963
Zysk/dywidendy łącznie (4) 298,42 % 39,22 %
Data NWZA 30.05.2019 27.04.2020
Uwagi łączna kwota dywidendy 8.086.196,58 zł = 2.709.640,33 zł tj. cały zysk za 2018 r. + 2.709.640,33 zł z kapitału zapasowego -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.