STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

DOM (DOMDEV)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 9,05 9,50
Efektywność dywidendy (1) 11,48 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 18.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,60 -
Daty wypłaty dywidendy 26.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 226 869 219,10 239 575 009,00
Zysk netto [PLN] 214 098 397 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 105,96 % -
Data NWZA 30.05.2019
Uwagi łączna kwota dywidendy 226.869.219,10 zł = 214.098.396,63 zł tj. cały zysk za 2018 r. + 12.770.822,47 zł z kapitału zapasowego rekomendacja zarządu; rekomendacja zostaje zawieszona w zw. z COVID-19; WZA, pierwotnie planowane na 28 maja 2020 r., jest zaplanowane na ostatni tydzień sierpnia
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.