STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

DOM (DOMDEV)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 7,60 9,05
Efektywność dywidendy (1) 9,67 % 11,48 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 26.06.2018 18.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -2,00 -0,60
Daty wypłaty dywidendy 04.07.2018 26.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 189 760 007,20 226 869 219,10
Zysk netto [PLN] 186 112 545 214 098 397
Zysk/dywidendy łącznie (4) 101,96 % 105,96 %
Data NWZA 07.06.2018 30.05.2019
Uwagi łączna kwota dywidendy 189.760.007,20 zł = 186.112.545,02 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 3.647.462,18 zł z kapitału zapasowego łączna kwota dywidendy 226.869.219,10 zł = 214.098.396,63 zł tj. cały zysk za 2018 r. + 12.770.822,47 zł z kapitału zapasowego
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.