STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

KGL (KGL)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,21 0,14
Efektywność dywidendy (1) 1,35 % 1,02 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 16.07.2018 23.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,00 -0,05
Daty wypłaty dywidendy 30.07.2018 06.08.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 1 503 432,00 1 002 288,00
Zysk netto [PLN] 5 885 946 3 325 946
Zysk/dywidendy łącznie (4) 25,54 % 30,14 %
Data NWZA 05.06.2018 10.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.