STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

BIK (BIK)

Dywidenda za rok2018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] - 2,00
Efektywność dywidendy (1) 11,49 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 24.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] - 0,50
Daty wypłaty dywidendy 07.08.2019
Dywidenda łącznie [PLN] - 8 296 292,00
Zysk netto [PLN] - -
Zysk/dywidendy łącznie (4) - -
Data NWZA 25.07.2019
Uwagi - projekt uchwały WZA; przerwa w obradach WZA do 25 lipca; wypłata dywidendy nastąpi z zysku za rok 2018 oraz z części środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki w latach 2014-2017
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.