STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

SME (SIMPLE)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,22 0,40
Efektywność dywidendy (1) 3,41 % 6,06 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 01.06.2018 31.05.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,45 0,10
Daty wypłaty dywidendy 17.08.2018 10.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 1 058 675,20 1 924 864,00
Zysk netto [PLN] 3 611 516 4 141 151
Zysk/dywidendy łącznie (4) 29,31 % 46,48 %
Data NWZA 22.05.2018 14.05.2019
Uwagi wypłata dywidendy w dwóch transzach: I transza 0,14 zł na akcję - 17.08.2018 r.; II transza 0,08 zł na akcję - 9.11.2018 r. wypłata dywidendy w dwóch ratach: I rata 0,25 zł - 10 czerwca 2019 r.; II rata 0,15 zł - 30 sierpnia 2019 r.
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.