STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

SME (SIMPLE)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,40 0,55
Efektywność dywidendy (1) 6,06 % 5,39 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 31.05.2019 17.07.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,10 0,30
Daty wypłaty dywidendy 10.06.2019 23.07.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 1 924 864,00 2 646 688,00
Zysk netto [PLN] 4 141 151 4 916 759
Zysk/dywidendy łącznie (4) 46,48 % 53,83 %
Data NWZA 14.05.2019 30.06.2020
Uwagi wypłata dywidendy w dwóch ratach: I rata 0,25 zł - 10 czerwca 2019 r.; II rata 0,15 zł - 30 sierpnia 2019 r. -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.