STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

AQU (AQUABB)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,70 0,77
Efektywność dywidendy (1) 4,38 % 4,72 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 22.06.2018 26.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,10 0,40
Daty wypłaty dywidendy 03.07.2018 04.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 9 090 897,20 9 999 986,92
Zysk netto [PLN] 10 007 280 10 957 690
Zysk/dywidendy łącznie (4) 90,84 % 91,26 %
Data NWZA 12.06.2018 14.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.