STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

AQU (AQUABB)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,77 0,73
Efektywność dywidendy (1) 4,72 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 26.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,40 -
Daty wypłaty dywidendy 04.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 9 999 986,92 9 480 507,08
Zysk netto [PLN] 10 957 690 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 91,26 % -
Data NWZA 14.06.2019
Uwagi - rekomendacja zarządu
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.