STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

FSG (FASING)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,80 0,80
Efektywność dywidendy (1) 4,85 % 5,11 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 07.08.2018 26.08.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,60 -0,55
Daty wypłaty dywidendy 17.08.2018 10.09.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 2 485 799,20 2 485 799,20
Zysk netto [PLN] 9 954 059 17 306 361
Zysk/dywidendy łącznie (4) 24,97 % 14,36 %
Data NWZA 12.06.2018 28.05.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.