STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

ATG (ATMGRUPA)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,22 0,23
Efektywność dywidendy (1) 4,33 % 5,82 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 07.06.2018 03.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,00 0,03
Daty wypłaty dywidendy 15.06.2018 10.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 18 546 000,00 19 389 000,00
Zysk netto [PLN] 14 273 000 16 315 000
Zysk/dywidendy łącznie (4) 129,94 % 118,84 %
Data NWZA 25.05.2018 27.05.2019
Uwagi łączna kwota dywidendy 18.546.000,00 zł = 14.273.000,00 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 4.273.000,00 zł z zysku bieżącego łączna kwota dywidendy 19.389.000 zł = 16.315.000 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 3.074.000 zł z zysków zatrzymanych
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.