STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

DGA (DGA)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,75 0,40
Efektywność dywidendy (1) 8,64 % 5,25 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 15.06.2018 25.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,10 -0,32
Daty wypłaty dywidendy 04.07.2018 05.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 759 985,50 405 325,60
Zysk netto [PLN] 2 516 706 2 063 058
Zysk/dywidendy łącznie (4) 30,20 % 19,65 %
Data NWZA 29.05.2018 10.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.