STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

DBC (DEBICA)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 6,50 4,88
Efektywność dywidendy (1) 5,49 % 5,71 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 14.09.2018 23.09.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 2,50 -0,40
Daty wypłaty dywidendy 14.12.2018 18.12.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 89 717 875,00 67 357 420,00
Zysk netto [PLN] 119 574 129 89 752 356
Zysk/dywidendy łącznie (4) 75,03 % 75,05 %
Data NWZA 14.06.2018 25.06.2019
Uwagi Altus TFI proponował, by spółka wypłaciła 8,66 zł dywidendy na akcję -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.