STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

SKA (SNIEZKA)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 2,20 2,60
Efektywność dywidendy (1) 3,19 % 2,86 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 12.06.2018 14.05.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -1,00 2,50
Daty wypłaty dywidendy 26.06.2018 28.05.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 27 759 111,60 32 806 222,80
Zysk netto [PLN] 41 534 378 60 588 150
Zysk/dywidendy łącznie (4) 66,83 % 54,15 %
Data NWZA 25.05.2018 26.04.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.