STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

ACK (ACKERMAN)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,80 1,20
Efektywność dywidendy (1) 24,00 % 12,31 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 16.04.2018 23.04.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -1,00 -0,25
Daty wypłaty dywidendy 18.04.2018 30.04.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 1 800 000,00 1 200 000,00
Zysk netto [PLN] 332 252 1 015 556
Zysk/dywidendy łącznie (4) 541,76 % 118,16 %
Data NWZA 09.04.2018 16.04.2019
Uwagi wypłata dywidendy z kapitału zapasowego -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.