STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

PLY (PLAY)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,45 1,65
Efektywność dywidendy (1) 5,99 % 5,21 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 02.05.2019 04.05.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,16 0,30
Daty wypłaty dywidendy 10.05.2019 12.05.2020
Dywidenda łącznie [PLN] - 368 173 696,30
Zysk netto [PLN] - -
Zysk/dywidendy łącznie (4) - -
Data NWZA 10.04.2019 07.04.2020
Uwagi wypłata dywidendy okresowej wypłata dywidendy okresowej
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.