STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

NEU (NEUCA)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 6,40 7,40
Efektywność dywidendy (1) 2,32 % 2,59 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 07.06.2018 15.05.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 8,00 -5,00
Daty wypłaty dywidendy 20.06.2018 22.05.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 29 554 771,20 33 111 322,20
Zysk netto [PLN] 43 278 971 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 68,29 % -
Data NWZA 24.05.2018 26.04.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.