STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

R22 (R22)

Dywidenda za rok2018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] - -
Efektywność dywidendy (1)
Data ustalenia prawa do dywidendy (2)
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] - -
Daty wypłaty dywidendy 30.05.2019
Dywidenda łącznie [PLN] - 8 000 000,00
Zysk netto [PLN] - 7 434 844
Zysk/dywidendy łącznie (4) - 107,60 %
Data NWZA 26.04.2019
Uwagi - łączna kwota dywidendy 8.000.000,00 zł = 7.434.843, 89 zł tj. cały zysk za 2018 r. + 565.156,11 zł z kapitału zapasowego
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.