STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

GPW (GPW)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 3,18 2,40
Efektywność dywidendy (1) 7,80 % 5,86 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 19.07.2019 28.07.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,30 -
Daty wypłaty dywidendy 02.08.2019 11.08.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 133 470 960,00 100 732 800,00
Zysk netto [PLN] 151 928 816 115 123 498
Zysk/dywidendy łącznie (4) 87,85 % 87,50 %
Data NWZA 17.06.2019 22.06.2020
Uwagi - projekt uchwaly WZA
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.