STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

GPW (GPW)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 2,20 3,18
Efektywność dywidendy (1) 5,72 % 7,80 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 19.07.2018 19.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,10 -0,30
Daty wypłaty dywidendy 02.08.2018 02.08.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 92 338 400,00 133 470 960,00
Zysk netto [PLN] 69 033 482 151 928 816
Zysk/dywidendy łącznie (4) 133,76 % 87,85 %
Data NWZA 19.06.2018 17.06.2019
Uwagi łączna kwota dywidendy 92.338.400,00 zł = 68.834.080,00 zł z zysku za 2017 r. + 23.504.320,00 zł z kapitału rezerwowego -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.