STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

CAR (INTERCARS)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,71 0,71
Efektywność dywidendy (1) 0,29 % 0,35 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 29.06.2018 28.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -6,50 2,00
Daty wypłaty dywidendy 13.07.2018 12.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 10 059 351,00 10 059 351,00
Zysk netto [PLN] 101 058 049 228 628 836
Zysk/dywidendy łącznie (4) 9,95 % 4,40 %
Data NWZA 21.06.2018 17.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.