STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

ULG (ULTGAMES)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,35 0,04
Efektywność dywidendy (1) 1,67 % 0,11 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 01.07.2019 03.07.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,00 -
Daty wypłaty dywidendy 05.07.2019 17.07.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 1 830 500,00 2 092 000,00
Zysk netto [PLN] 2 008 841 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 91,12 % -
Data NWZA 24.06.2019
Uwagi - rekomendacja zarządu
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.