STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

TEN (TSGAMES)

Dywidenda za rok2018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] - 3,78
Efektywność dywidendy (1) 3,01 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 05.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] - -1,00
Daty wypłaty dywidendy 19.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] - 27 310 500,00
Zysk netto [PLN] - 37 022 951
Zysk/dywidendy łącznie (4) - 73,77 %
Data NWZA 24.05.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.