STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

TEN (TSGAMES)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 3,78 3,78
Efektywność dywidendy (1) 3,01 % 0,74 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 05.06.2019 29.05.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -1,00 16,00
Daty wypłaty dywidendy 19.06.2019 10.06.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 27 310 500,00 27 371 906,10
Zysk netto [PLN] 37 022 951 73 796 395
Zysk/dywidendy łącznie (4) 73,77 % 37,09 %
Data NWZA 24.05.2019 20.05.2020
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.