STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

MLS (MLSYSTEM)

Dywidenda za rok2018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] - 0,20
Efektywność dywidendy (1) 0,88 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 30.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] - -0,30
Daty wypłaty dywidendy 19.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] - 1 130 000,00
Zysk netto [PLN] - 5 503 000
Zysk/dywidendy łącznie (4) - 20,53 %
Data NWZA 14.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.