STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

PAS (PASSUS)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,11 0,05
Efektywność dywidendy (1) 0,16 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 27.08.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] - -6,00
Daty wypłaty dywidendy 10.09.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 210 800,00 95 800,00
Zysk netto [PLN] - 173 449
Zysk/dywidendy łącznie (4) - 55,23 %
Data NWZA 12.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.