STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

PAS (PASSUS)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,05 0,05
Efektywność dywidendy (1) 0,16 % 0,42 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 27.08.2019 20.08.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -6,00 -
Daty wypłaty dywidendy 10.09.2019 19.11.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 95 800,00 95 800,00
Zysk netto [PLN] 173 449 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 55,23 % -
Data NWZA 12.06.2019
Uwagi - rekomendacja zarządu
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.