STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

MOL (MOL)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 127,50 142,50
Efektywność dywidendy (1) 310,98 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 02.05.2018
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -1,70 -
Daty wypłaty dywidendy 16.05.2018
Dywidenda łącznie [PLN] 94 278 069 345,00 107 300 000 000,00
Zysk netto [PLN] - -
Zysk/dywidendy łącznie (4) - -
Data NWZA 12.04.2018
Uwagi dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF) dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF); rekomendacja zarządu
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.