STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

CDA (CDA)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,50 0,70
Efektywność dywidendy (1) 6,49 % 2,34 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 10.07.2019 30.03.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,10 0,00
Daty wypłaty dywidendy 17.07.2019 31.03.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 5 077 322,50 7 108 251,50
Zysk netto [PLN] 5 386 651 9 217 829
Zysk/dywidendy łącznie (4) 94,26 % 77,11 %
Data NWZA 28.06.2019 23.03.2020
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.