STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

RWL (RAWLPLUG)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,33 0,33
Efektywność dywidendy (1) 3,90 % 3,67 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 08.08.2018 08.08.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,30 0,00
Daty wypłaty dywidendy 24.08.2018 23.08.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 10 744 800,00 10 744 800,00
Zysk netto [PLN] 36 886 539 18 169 392
Zysk/dywidendy łącznie (4) 29,13 % 59,14 %
Data NWZA 22.06.2018 28.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.