STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

MGT (MANGATA)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 9,00 4,50
Efektywność dywidendy (1) 9,89 % 6,29 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 23.07.2018 03.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -3,80 -1,50
Daty wypłaty dywidendy 06.08.2018 31.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 60 091 686,00 30 045 843,00
Zysk netto [PLN] 37 151 127 92 438 522
Zysk/dywidendy łącznie (4) 161,75 % 32,50 %
Data NWZA 19.06.2018 05.06.2019
Uwagi łączna kwota dywidendy 60.091.686,00 zł = 37.151.126,99 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 22.940.559,01 zł z kapitału własnego -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.