STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

JSW (JSW)

Dywidenda za rok20122018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 2,52 1,71
Efektywność dywidendy (1) 3,76 % 6,00 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 31.07.2013 27.08.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,90 -0,82
Daty wypłaty dywidendy 20.08.2013 10.09.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 295 877 221,92 200 773 829,16
Zysk netto [PLN] 995 946 834 1 418 629 885
Zysk/dywidendy łącznie (4) 29,71 % 14,15 %
Data NWZA 28.05.2013 03.07.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.