STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

LEN (LENA)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,15 0,29
Efektywność dywidendy (1) 4,07 % 9,51 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 11.06.2018 24.05.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,05 0,05
Daty wypłaty dywidendy 27.06.2018 04.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 3 731 257,50 7 213 764,50
Zysk netto [PLN] 10 782 534 7 246 105
Zysk/dywidendy łącznie (4) 34,60 % 99,55 %
Data NWZA 18.05.2018 09.05.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.