STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

LEN (LENA)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,15 0,03
Efektywność dywidendy (1) 4,07 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 11.06.2018
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,05 -
Daty wypłaty dywidendy 27.06.2018
Dywidenda łącznie [PLN] 3 731 257,50 -
Zysk netto [PLN] 10 782 534 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 34,60 % -
Data NWZA 18.05.2018
Uwagi - rekomendacja zarządu
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.