STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

LEN (LENA)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,29 0,24
Efektywność dywidendy (1) 9,51 % 6,14 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 24.05.2019 15.06.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,05 -
Daty wypłaty dywidendy 04.06.2019 29.06.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 7 213 764,50 5 970 012,00
Zysk netto [PLN] 7 246 105 6 121 978
Zysk/dywidendy łącznie (4) 99,55 % 97,52 %
Data NWZA 09.05.2019 01.06.2020
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.