STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

DCR (DECORA)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,00 1,50
Efektywność dywidendy (1) 5,43 % 6,36 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 17.06.2019 10.06.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,40 -
Daty wypłaty dywidendy 28.06.2019 24.06.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 10 547 063,00 15 820 594,50
Zysk netto [PLN] 17 691 446 21 618 710
Zysk/dywidendy łącznie (4) 59,62 % 73,18 %
Data NWZA 10.06.2019 29.05.2020
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.