STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

DCR (DECORA)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,90 1,00
Efektywność dywidendy (1) 9,04 % 5,43 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 10.05.2018 17.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,14 -0,40
Daty wypłaty dywidendy 24.05.2018 28.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 10 172 988,00 10 547 063,00
Zysk netto [PLN] 13 718 461 17 691 446
Zysk/dywidendy łącznie (4) 74,16 % 59,62 %
Data NWZA 24.04.2018 10.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.