STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

CEZ (CEZ)

Dywidenda za rok20172019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 33,00 34,00
Efektywność dywidendy (1) 34,30 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 28.07.2018
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,10 -
Daty wypłaty dywidendy 01.08.2018
Dywidenda łącznie [PLN] 17 800 000 000,00 18 300 000 000,00
Zysk netto [PLN] - -
Zysk/dywidendy łącznie (4) - -
Data NWZA 22.06.2018
Uwagi dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.