STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

SEK (SEKO)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,45 0,66
Efektywność dywidendy (1) 4,21 % 7,25 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 12.06.2018 04.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,30 -0,10
Daty wypłaty dywidendy 26.06.2018 12.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 2 992 500,00 4 389 000,00
Zysk netto [PLN] 9 007 315 8 891 093
Zysk/dywidendy łącznie (4) 33,22 % 49,36 %
Data NWZA 17.04.2018 08.05.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.