STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

EGS (ERGIS)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,20 0,10
Efektywność dywidendy (1) 5,25 % 3,39 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 09.07.2018 09.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,02 0,07
Daty wypłaty dywidendy 16.07.2018 16.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 7 628 211,60 3 778 994,10
Zysk netto [PLN] 35 161 318 10 867 620
Zysk/dywidendy łącznie (4) 21,69 % 34,77 %
Data NWZA 12.06.2018 24.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.