STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

AMC (AMICA)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 3,00 4,00
Efektywność dywidendy (1) 2,82 % 3,19 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 06.07.2018 29.05.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 4,80 -1,20
Daty wypłaty dywidendy 16.07.2018 06.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 23 325 819,00 30 101 092,00
Zysk netto [PLN] 148 705 981 125 474 425
Zysk/dywidendy łącznie (4) 15,69 % 23,99 %
Data NWZA 28.06.2018 21.05.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.