STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

K2I (K2INTERNT)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,00 0,50
Efektywność dywidendy (1) 7,91 % 5,41 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 27.08.2018 12.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,20 0,00
Daty wypłaty dywidendy 23.11.2018 26.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 2 485 032,00 1 242 516,00
Zysk netto [PLN] 15 620 7 572 458
Zysk/dywidendy łącznie (4) 15 909,30 % 16,41 %
Data NWZA 19.06.2018 18.06.2019
Uwagi łączna kwota dywidendy 2.485.032,00 zł = 15.619,78 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 2.469.412,22 zł z kapitału zapasowego -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.