STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

ETL (EUROTEL)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 2,20 2,20
Efektywność dywidendy (1) 10,23 % 10,58 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 07.06.2018 07.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,10 0,30
Daty wypłaty dywidendy 14.06.2018 17.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 8 246 161,00 8 246 161,00
Zysk netto [PLN] 11 089 145 8 353 391
Zysk/dywidendy łącznie (4) 74,36 % 98,72 %
Data NWZA 24.05.2018 28.05.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.