STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

MAK (MAKARONPL)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,25 0,25
Efektywność dywidendy (1) 5,51 % 6,22 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 14.08.2018 14.08.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,00 0,02
Daty wypłaty dywidendy 28.08.2018 29.08.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 2 312 517,75 2 312 517,75
Zysk netto [PLN] 5 248 889 5 069 632
Zysk/dywidendy łącznie (4) 44,06 % 45,62 %
Data NWZA 28.06.2018 18.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.