STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

MAK (MAKARONPL)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,25 0,25
Efektywność dywidendy (1) 6,22 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 14.08.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,02 -
Daty wypłaty dywidendy 29.08.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 2 312 517,75 2 312 517,75
Zysk netto [PLN] 5 069 632 5 585 504
Zysk/dywidendy łącznie (4) 45,62 % 41,40 %
Data NWZA 18.06.2019
Uwagi - rekomendacja zarządu
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.