STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

VIN (VINDEXUS)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,30 0,10
Efektywność dywidendy (1) 4,14 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 09.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,04 -
Daty wypłaty dywidendy 19.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 3 475 800,00 -
Zysk netto [PLN] 15 624 472 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 22,25 % -
Data NWZA 28.06.2019
Uwagi - rekomendacja zarządu
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.