STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

VIN (VINDEXUS)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,25 0,30
Efektywność dywidendy (1) 2,78 % 4,14 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 27.06.2018 09.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,02 -0,04
Daty wypłaty dywidendy 06.07.2018 19.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 2 884 484,50 3 475 800,00
Zysk netto [PLN] 2 976 068 15 624 472
Zysk/dywidendy łącznie (4) 96,92 % 22,25 %
Data NWZA 19.06.2018 28.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.