STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

VIN (VINDEXUS)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,25 0,30
Efektywność dywidendy (1) 2,78 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 27.06.2018
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,02 -
Daty wypłaty dywidendy 06.07.2018
Dywidenda łącznie [PLN] 2 884 484,50 -
Zysk netto [PLN] 2 976 068 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 96,92 % -
Data NWZA 19.06.2018
Uwagi - rekomendacja zarządu
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.