STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

BHW (HANDLOWY)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 4,11 3,74
Efektywność dywidendy (1) 5,95 % 7,11 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 18.06.2018 13.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -2,10 0,40
Daty wypłaty dywidendy 25.06.2018 24.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 537 010 956,00 488 666 904,00
Zysk netto [PLN] 537 102 080 653 118 615
Zysk/dywidendy łącznie (4) 99,98 % 74,82 %
Data NWZA 08.06.2018 05.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.