STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

SWG (SECOGROUP)

Dywidenda za rok20162018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,51 0,41
Efektywność dywidendy (1) 2,46 % 2,73 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 04.07.2017 04.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,28 0,40
Daty wypłaty dywidendy 18.07.2017 18.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 4 947 027,54 4 018 910,20
Zysk netto [PLN] -1 999 042 14 430 785
Zysk/dywidendy łącznie (4) -247,47 % 27,85 %
Data NWZA 26.05.2017 05.06.2019
Uwagi dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.