STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

WXF (WARIMPEX)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,06 0,06
Efektywność dywidendy (1) 1,02 % 1,05 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 21.06.2018 07.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,28 -0,02
Daty wypłaty dywidendy 22.06.2018 12.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] - 3 193 993,68
Zysk netto [PLN] 16 565 194 10 754 774
Zysk/dywidendy łącznie (4) - 29,70 %
Data NWZA 14.06.2018 03.06.2019
Uwagi dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.